CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Poden atorgar un testament els sords, els muts o els cecs?

30/09/2016

El post d’avui va adreçat a un col·lectiu molt concret, però no per això menys important. Al contrari, no ens en podem oblidar perquè òbviament els discapacitats sensorials tenen la mateixa necessitat que la resta de persones sense aquesta mena de disfuncions.

Una persona cega no està impedida per signar un testament que no ha pogut llegir per sí sola. Només cal que es presenti a la notaria amb dos testimonis de la seva confiança i podrà demanar que un d’ells li llegeixi el testament, per més que prèviament ho hagi fet també el notari.

Les persones sordes, mudes i les sord-mudes no poden escoltar el que els llegeix el notari, però ho poden llegir per sí sols i assistir-hi amb algú que domini el sistema de comunicació per signes per tal que demani aclariments al notari, si s’escau.

Pel que fa a aquelles persones que no poden signar pel motiu que sigui, si han comprès el text del testament que se’ls ha llegit, poden donar el seu vist i plau amb la seva emprempta digital, que haurà d’estampar a l’escriptura.

Per tant, tot i les dificultats que podeu patir les persones que us trobeu en alguna d’aquestes situacions, el Bufet Molina Bosch us anima a que no deixeu de formular el vostre testament ja que qualsevol entrebanc es pot saltar.

Poden atorgar un testament els sords, els muts o els cecs? Facebook Twitter Linkedin Google +

Despeses que paguen els locals en una comunitat de propietaris

08/07/2016

Un conflicte que es repeteix amb certa freqüència en una comunitat de propietaris és el de com es distribueixen les despeses entre els propietaris dels habitatges i els dels locals, més encara quan els locals no tenen accés directe al vestíbul o al pàrquing de l’edifici. La tendència dels propietaris dels habitatges és buscar adoptar acords que impliquin que els locals paguin per totes les despeses, mentre que aquests defensen normalment que només han de pagar despeses com les de l’administrador de finques, l’assegurança, reparacions estructurals o de façana, etc.

Si tens dubtes sobre com s’han de repartir les despeses de la comunitat, una solució senzilla és anar al registre de la propietat del municipi i treure un certificat de la inscripció de la constitució del règim de propietat horitzontal. Allà normalment s’hi especifiquen les quotes de participació de cada habitatge, local o pàrquing i quines despeses han de suportar els locals.

Si consta expressament que els locals no han de contribuir a les despeses de manteniment de l’escala, ascensor i demés, encara que tinguin una bústia a l’interior, no se’ls podrà reclamar aquest cost si no s’aprova un acord en junta de propietaris que hagi estat votat favorablement per quatre cinquenes parts dels propietaris, que representin les quatre cinquenes parts de les quotes de la comunitat.

Si ets propietari d’un local i la comunitat et reclama despeses que creus que no has de pagar, contacta amb el Bufet Molina Bosch i t’assessorarem.

Despeses que paguen els locals en una comunitat de propietaris Facebook Twitter Linkedin Google +

La propietat intel·lectual dels treballadors

12/02/2016

Si treballeu per compte d’altri, ja sigui per una persona o per una empresa, i en virtut d’aquesta relació laboral esteu fent creacions literàries, artístiques, científiques, etc., heu de saber que si no pacteu res expressament, esteu cedint en exclusiva a l’empresari tots els drets d’explotació de la vostra creació.

Aquesta cessió, però, no servirà perquè l’empresari pugui fer el que vulgui amb la vostra creació, sinó que l’haurà de destinar per a l’exercici de l’activitat habitual de la pròpia empresa.

Des del Bufet Molina Bosch us recomanem, doncs, que pacteu expressament per escrit les condicions de la cessió a l’empresari dels drets d’explotació de les creacions que feu per a ell. D’aquesta manera deixareu clars els vostres drets sobre aquestes creacions i us evitareu malentesos en cas que la relació laboral s’acabi.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación