CAT ESP

El Bloc: Dret penal

RSS

Com es calcula la pena de multa en els delictes i les faltes?

07/11/2014

Quan un Jutjat de la jurisdicció penal imposa una multa per un delicte o una falta ho fa mitjançant el sistema de dies-multa.

En primer lloc els dies es calculen en funció de la gravetat dels fets, però tenint en compte que el delicte o la falta establert al Codi penal sempre contempla un mínim i un màxim de dies. Per exemple, l’article 634 del Codi penal contempla la pena de 10 dies a 60 dies multa per la desobediència lleu a l’autoritat. Això vol dir que en funció de la gravetat de la desobediència el Jutge condemnarà a un nombre concret de dies multa dintre d’aquests límits.

I en segon lloc, la multa, que és la quota per cada dia de multa imposat. Aquest paràmetre es calcula en funció de la capacitat econòmica del condemnat. Per exemple en el cas anterior, la pena imposada pot ser de 40 dies multa a raó de 4 € diaris (si té poca capacitat econòmica) o 20 € diaris (si la seva capacitat econòmica és superior). En ambdós casos el resultat final s’obtindrà de multiplicar els dies per la quota de multa.

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que si us imposen una multa per un assumpte penal la pagueu. En cas contrari, el Jutjat pot arribar a substituir cada dos dies de multa impagats per un dia de presó.
Facebook Twitter Linkedin Google +

És delicte desobeir a un agent de l’autoritat?

07/11/2014

El Codi penal contempla tres tipus d’infraccions per sancionar a qui no obeeix als agents de l’autoritat. De menor gravetat a major són:

La desobediència lleu consisteix en no obeir a un agent de l’autoritat quan ordena alguna cosa. Per exemple un agent de l’autoritat us ordena que li entregueu una caixa de cartró que teniu damunt d’una taula i us hi negueu. En aquests casos us poden imputar una falta de desobediència que està sancionada amb una multa de deu a seixanta dies.

La resistència és oposar-se activament a una ordre. Per exemple, si us prenen aquesta caixa de cartró i empenyeu a l’agent per intentar recuperar-la. En aquests casos el delicte està sancionat amb una pena de sis mesos a un any de presó.

I per últim l’atemptat, que consisteix a resistir-se greument o agredir a un agent de l’autoritat, per exemple si li doneu un cop o el feu caure a terra perquè us ha pres una caixa de cartró. En aquests casos la pena prevista és d’un a tres anys de presó.

Des del Bufet Molina Bosch us recordem que si un agent de l’autoritat us demana que obeïu una ordre, ho heu de fer; però si no ho voleu fer perquè considereu que és una ordre injusta, feu-ho de forma passiva per tal d’evitar que us puguin imputar un delicte de resistència o d’atemptat.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Està prohibit exhibir banderes independentistes en un recinte esportiu?

24/10/2014

El Codi penal no contempla en cap cas que exhibir una bandera estelada suposi cometre un delicte o una falta. Per tant, cap agent de l’autoritat pot detenir a una persona pel sol fet d’exhibir-ne una.

Per altra banda existeix la llei de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport, que prohibeix exhibir banderes, pancartes, símbols o altres senyals que fomentin els comportaments violents o que continguin missatges vexatoris o intimidadors per a qualsevol persona per raó del seu origen ètnic, geogràfic o social.

Aquesta llei contempla sancions que poden anar des dels 150,00 € fins als 650.000,00 € i la prohibició d’entrar en recintes esportius per temps d’un mes i fins a cinc anys.

Des del Bufet Molina Bosch creiem que exhibir una bandera estelada no pot suposar en cap cas una infracció d’aquesta llei, entre d’altres motius perquè aquesta bandera no suposa un acte de violència, ni de racisme, ni de xenofòbia ni d’intolerància. A més, no hi ha cap sentència en tot l’Estat que prohibeixi exhibir l’estelada. La bandera estelada simplement suposa una opció política plenament legal en el nostre ordenament jurídic emparada, a més, pel dret fonamental a la llibertat d’expressió.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación