CAT ESP

El Bloc: Dret penal

RSS

Què he de tenir en compte si pateixo una agressió física per part d'algú?

18/01/2013
El primer que he de fer si pateixo una agressió física per part d'algú encara que no ens hagin fet gaire mal és anar als serveis mèdics, ja que si volem denunciar a aquesta persona per l'agressió soferta necessitarem un informe mèdic dels serveis d'urgències. En cas contrari serà més difícil demostrar l'existència d'aquesta agressió.
 
Quan estiguem als serveis d'urgències cal que tinguem en compte que si li diem al metge que ens estem visitant per l'agressió d'una persona, aquest haurà d'enviar una comunicació al Jutjat de Guàrdia on informarà que s'ha produït aquesta agressió. I això no ho podem evitar. De manera que ho haurem de tenir en compte si no volem denunciar la persona que ens ha agredit.
 
Un cop haguem anat al metge haurem d'anar a la comissaria de policia o al Jutjat de Guàrdia més proper per tal de formular la corresponent denúncia. En aquests casos el millor és fer-ho un cop haguem sortit dels serveis mèdics i no deixar-ho per un altre dia, ja que la rapidesa a denunciar l'agressió és essencial.
 
Quan ja haguem interposat la denúncia pot ser que rebem una citació per a un per delicte lleu, o bé per prestar declaració en qualitat de víctima davant el Jutge. Això dependrà de les lesions sofertes. Per al cas que les lesions no siguin greus, es a dir, que només hagin necessitat una primer assistència a urgències per a la seva curació, ens citarà directament pel judici per delicte lleu. Si hem hagut de rebre tractament mèdic el procediment serà diferent ja que es tractarà d'un delicte menys greu (com a mínim) i primer, abans de fer el judici, haurem de prestar declaració davant el Jutge.
 
En conclusió, el més important en aquests casos és abans de res, anar al metge per a que ens faci un informe d'urgències per les lesions que hem patit i després, interposar la denúncia contra l'agressor a comissaria o al Jutjat de Guàrdia que tinguem més a prop. A part però, també cal prendre nota dels noms i dels telèfons de tots les persones que hagin pogut presenciar els fets per donar-los al Jutge en cas que necessitem testimonis.
Què he de tenir en compte si pateixo una agressió física per part d'algú? Facebook Twitter Linkedin Google +

Quan temps em puc esperar per reclamar una indemnització per danys?

21/12/2012
Quan tenim un accident, ja sigui de trànsit o d'altra mena, i hem patit danys físics o sobre els nostres béns, hem de tenir en compte que els drets per reclamar una possible indemnització prescriuen. Això vol dir que si hem trigat massa a reclamar, ja no tindrem dret a que ens indemnitzin.
 
En concret a Catalunya el termini per poder reclamar una indemnització pels danys i/o les lesions sofertes és de tres anys, mentre que a l'estat espanyol aquest termini es d'un any. Podem interrompre aquest termini si interposem una reclamació judicial o extrajudicial contra la persona que ens ha causat els danys, de manera que el termini es tornarà a iniciar. Una molt bona manera d'interrompre aquest termini de forma extrajudicial és enviar al responsable dels danys un burofax amb avís de rebut i certificat de contingut, on es faci constar aquesta interrupció. Això ens permetrà disposar de més temps per preparar la reclamació judicial que volem interposar.
 
En el cas que haguem patit lesions, hem de saber també que els terminis de prescripció començaran a comptar a partir de que ens haguem curat completament. És a dir, que si hem sofert fractures o altres lesions que tarden un cert temps a curar-se, el termini de prescripció s'iniciarà a partir del moment en que estiguem totalment recuperats. Això és així ja que la indemnització que hem de reclamar en aquests casos es calcularà també en funció dels dies que aquestes lesions hagin tardat a desaparèixer.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Diferència entre demanda i denúncia

19/10/2012
La diferència entre una demanda i una denúncia és que la primera és l'escrit pel qual s'inicia un procediment civil, laboral o contenciós-administratiu; i la segona és l'escrit pel qual comuniquem la comissió d'un fet tipificat al Codi penal com a delicte o falta.
 
En l'àmbit civil, la demanda serà l'instrument pel qual reclamarem contra una altra persona o entitat l'entrega d'una cosa, ja siguin diners, un bé immoble, o bé reclamen una obligació de fer, o per declarar un divorci, repartir una herència, etc.
 
En l'àmbit laboral, mitjançant la demanda volem que un jutge determini si un acomiadament és o no procedent, que obligui a l'empresari a pagar-nos els diners que ens deu, que ens reconegui determinades condicions laborals, o bé que la Seguretat Social o l'Inem ens reconegui un grau d'incapacitat, el dret a percebre una prestació, etc.
 
En l'àmbit contenciós-administratiu, reclamem els nostres drets enfront d'una administració pública. Per exemple, la qualificació d'un terreny com a urbà, un problema d'estrangeria, etc.
 
Les demandes, en qualsevol d'aquests àmbits, només les pot presentar la persona directament afectada.
 
La denúncia només serveix per tractar temes penals, com ara un homicidi, unes lesions, una amenaça, un robatori. La denúncia la pot presentar qualsevol persona encara que no hagi estat la directament perjudicada, i la policia o el jutjat actuarà per sí sol per perseguir el delinqüent.
 
Per tant, no podem dir que denunciarem a algú perquè ens deu uns diners, perquè ens volem divorciar, per impugnar un acomiadament o per reclamar contra una administració pública. Per contra, no podem demandar a ningú perquè ens ha robat la cartera o perquè ven drogues pel carrer.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación