CAT ESP

El Bloc: Dret penal

RSS

Els maltractaments contra el cònjuge o la parella

25/09/2015

El Codi penal estableix que maltractar al cònjuge o a la parella és un delicte específic, encara que no estiguin convivint. Això vol dir que es castiga per aquest delicte a aquelles persones que agredeixin a l’altre membre de la parella i li causin una lesió de menor gravetat. Se’l castigarà inclús encara que no li causi cap lesió, i també si la violència contra la parella és de caràcter psicològic.

Però què és una lesió de menor gravetat? Doncs és aquella que per curar-la només es necessita una primera assistència mèdica. Així doncs, en queden excloses totes aquelles lesions que, a més de la primera assistència mèdica també precisen un tractament mèdic.

Per tant, aquest delicte es pot aplicar a totes aquelles persones que agredeixen, que insulten i menyspreen, que duguin a terme qualsevol acte que pugui causar temor o control o, en definitiva, que pugui causar un perjudici psicològic o físic de caràcter lleu a l’altre membre de la parella o cònjuge. Quan parlem de parella ens referim òbviament de relacions heterosexuals i homosexuals, sigui qui sigui qui agredeixi o menyspreï.

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que no deixeu mai de denunciar aquestes conductes i que ho feu a temps, abans no passi cap desgràcia major.

Facebook Twitter Linkedin Google +

El delicte d’incendi forestal

31/07/2015

El Codi penal estableix que els qui provoquin un incendi forestal se’ls castigarà amb la pena d’un a cinc anys de presó i amb una multa de dotze a divuit mesos, sempre que no hagi existit perill per a la vida o la integritat física de les persones. En aquest últim cas la pena és de deu a vint anys de presó i de dotze a vint-i-quatre mesos de multa.

Aquestes penes, però, són només per aquelles persones que han provocat voluntàriament l’incendi. Per al cas que l’incendi hagi estat provocat per una imprudència el Codi penal estableix que la pena a imposar serà la inferior en grau. Així, per exemple, en el primer cas la pena serà de sis mesos a un any de presó i multa de sis a dotze mesos i en el segon de cinc a deu anys de presó i multa de sis a dotze mesos.

A més a més de les penes de presó i multa que et pugui imposar el jutge, també cal tenir en compte que caldrà indemnitzar a tothom que hagi resultat perjudicat per l’incendi i que aquestes indemnitzacions poden resultar molt elevades si els afectats han perdut a l’incendi immobles, maquinària, vehicles, etc.

Des del Bufet Molina Bosch us recomanem que gaudiu de la muntanya tant com pugueu però que aneu amb molt de compte amb les activitats que hi feu ja que els incendis forestals, amb independència del mal que fan a la natura i a les persones, us poden resultar terriblement cars.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Sexisme i uniforme de treball

17/07/2015

Estem acostumats a veure en molts llocs de treball, ja siguin empreses públiques o privades, a dones treballadores uniformades amb vestits excessivament ajustats, escotats o amb transparències, faldilles curtes i/o amb sabates de tacó. En canvi, en els mateixos llocs els homes van vestits amb sabata plana, pantaló llarg i altres peces que no transparenten ni insinuen tant.

Això, segons els tribunals no té perquè ser un problema per a la dignitat de les treballadores, depenent del cas, però admeten que us podeu negar a portar determinades robes si vosaltres considereu que menyscaba la vostra dignitat i, a més, aquesta indumentària no és adequada.

Ara bé, quan els tribunals parlen de roba adequada, es refereixen a que l’uniforme ha de ser idoni per cumplir amb l’objectiu del lloc de treball; ha de ser necessari per desenvolupar les tasques pròpies i que no es pugui substituir per una altra igualment vàlida; i ha de ser equilibrada, és a dir, que aporti més beneficis en general que no pas perjudicis per a la treballadora.

Així doncs, si sou empresaris que teniu treballadores uniformades al vostre càrrec, des del Bufet Molina Bosch us recomanem que procureu ser flexibles amb la indumentària de les treballadores, disposeu de vàries opcions, útils i pràctiques. Si sou treballadores i no us proporcionen indumentària digna i adequada, queixeu-vos per escrit a l’empresa i valoreu les opcions de deixar de portar-la contra les indicacions empresarials.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación