CAT ESP

El Bloc: Dret penal

RSS

Quina responsabilitat penal tenen els menors de catorze anys quan cometen un delicte?

24/04/2015

El Codi penal s’aplica a totes les persones majors d’edat i la Llei de responsabilitat penal dels menors s’aplica als majors de catorze anys però menors de divuit. Per tant, quina responsabilitat se li aplica a un menor de catorze anys?

Doncs als menors de catorze anys se’ls aplicaran les normes sobre protecció de menors que hi ha al Codi civil i a d’altres normes i, per tant, no tindran cap tipus de responsabilitat penal sigui quin sigui el delicte que han comès.

En aquests casos però, el que fa el Ministeri Fiscal és derivar l’assumpte a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) perquè aquesta esbrini quina és la situació familiar del menor i si està en situació de risc o de desemparament. Si és així, poden arribar a treure-li la guarda i custòdia a la família i fer que l’assumeixi la DGAIA, fins que aquesta situació de risc o de desemparament s’acabi o bé assoleixi la majoria d’edat.

Pel que fa a la víctima (o els seus hereus o representants) pot reclamar únicament una indemnització derivada de la responsabilitat civil del menor, és a dir, que se li paguin els danys que li han produït i, com que els progenitors són els responsables dels actes dels seus fills menors, seran ells qui l’hagin de pagar.

Per tant, des del Bufet Molina Bosch us advertim que feu molta pedagogia amb els vostres fills; no només perquè anirà en benefici seu, sinó perquè també us estalviarà perjudicis a vosaltres.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Incompliment del règim de visites i de pagar la pensió d’aliments

10/04/2015

Quan es dicta una sentència en un procediment de divorci o de guarda i custòdia (en cas de parella de fet), el jutge estableix unes mesures respecte de la relació dels progenitors amb els fills. Fonamentalment, aquestes mesures són la distribució dels règims de convivència dels fills amb cada un dels progenitors i l’establiment d’una pensió d’aliments que ha d’abonar un progenitor a l’altre, si s’escau.

Heu de saber que l’incompliment d’aquestes mesures pot tenir conseqüències penals en algun supòsits. Així, si el progenitor a qui li toca conviure amb els fills, no va a recollir-los a casa de l’altre progenitor, se’l pot condemnar com a autor d’una falta d’incompliment d’obligacions familiars de fins a dos mesos de multa o fins a trenta dies de treballs en benefici de la comunitat. La mateixa sanció tindria el progenitor que no permet que l’altre s’endugui els fills quan li correspon.

Si l’incompliment, però, prové del fet de no pagar la pensió d’aliments durant dos mesos seguits o durant quatre mesos no consecutius, pot ser condemnat a una pena de tres mesos a un any de presó o una multa de sis a vint-i-quatre mesos.

Des del Bufet Molina Bosch us recordem que en cap cas es pot deixar de pagar la pensió perquè l’altre progenitor no us entrega els fills quan toca; i a l’inrevés, no es pot deixar d’entregar els fills perquè no l’altre no paga la pensió.

Facebook Twitter Linkedin Google +

És possible condemnar algú per escriure missatges discriminatoris, d’odi o violència a les xarxes socials?

27/03/2015

El Codi penal castiga als que provoquin a la discriminació, a l’odi o a la violència contra grups o associacions, ja sigui per motius racistes, d’ideologia, religió, sexe, ètnia, nacionalitat, etc.

Per tant, són constitutius de delicte els missatges enviats per alguns usuaris contra els catalans que malauradament viatjaven en l’avió que s’ha accidentat als Alps francesos?

Creiem, també malauradament, que difícilment seran condemnats els autors d’aquests missatges ja que el Tribunal Suprem interpreta que perquè aquests missatges puguin constituir un delicte, han de contenir expressions que demanin directament que es cometin accions concretes contra grups o associacions per motius ideològics, racistes, religiosos, ètnics o per l’origen nacional que tinguin.

Això és així per la mala redacció que es va fer de l’article 510 del Codi penal i que ha significat que no s’hagin condemnat grups que han expressat opinions contràries, per exemple, als jueus o als immigrants. 

Ara bé, des del Bufet Molina Bosch creiem que tot i que hi hagi poques possibilitats d’èxit en les denúncies que s’hi interposin, cal continuar denunciant aquests missatges davant els jutjats. Creiem que els discursos discriminadors, d’odi i violència no poden tenir cap empara legal sigui quin sigui el seu fonament, i és necessari que els òrgans judicials actualitzin, en aquests casos, els criteris alhora de decidir què és condemnable i què no.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación