CAT ESP

El Bloc: Dret de família

RSS

Què és el coordinador parental?

08/04/2016

El coordinador parental es una persona que nomena el jutjat per tal que normalitzi les relacions entre els pares i els fills comuns després d’un conflicte matrimonial (separació o divorci).

Després de la ruptura matrimonial sorgeixen canvis en l’organització de la vida familiar que exigeixen una adaptació i una col·laboració entre els progenitors perquè les noves situacions afectin el menys possible les relacions amb els fills. Sovint, els pares no sempre estan en disposició d’oferir aquesta col·laboració, de manera que es produeixen situacions conflictives en el compliment de les sentències que exigeixen una contínua intervenció dels tribunals.

Per evitar aquesta conflictivitat judicial, el coordinador parental es presenta com un col·laborador del jutge en la implantació efectiva de les noves mesures acordades per aquest, i el seu objectiu és el de mediar entre els progenitors i de reconduir a la família cap a la normalització de la nova situació en un clima pacífic.

Des del Bufet Molina Bosch et podem ajudar tant a tramitar el teu divorci o separació, com a decidir si vols sol·licitar al jutge que designi un coordinador parental.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Adoptar els fills menors de la teva parella estrangera

01/04/2016

Si estàs casat o en parella estable amb una persona estrangera que té fills menors d’un altre progenitor, que es va quedar al país d’origen o està en un altre país, pots adoptar els fills de la teva parella amb un procediment judicial relativament senzill.

El més important, però, és que el progenitor biològic absent hi estigui d’acord, ja que si no hi està d’acord, tot es retarda moltíssim perquè el jutjat li ha de comunicar que hi ha aquest procediment d’adopció en marxa i les comunicacions entre jutjats d’estats diferents són extremadament lentes.

En canvi, si el pare biològic hi està d’acord, potser perquè fa molts anys que ha deixat de tenir contacte amb els fills i potser inclús ha format una nova família en un altre país, és tan senzill com demanar-li que vagi al notari perquè li redacti una acta en la que manifesti que està conforme amb que adoptis els seus fills. Aquesta acta notarial l’haurà d’apostillar i enviar-li al progenitor que conviu amb tu aquí.

A més, des del moment en què es faci efectiva l’adopció, el menor podrà fixar quins vol que siguin els seus cognoms i adquirirà la nacionalitat espanyola.

Si t’has plantejat adoptar els fills menors de la teva parella estrangera, al Bufet Molina Bosch et podem assessorar sobre el tema sense cap mena de compromís.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Si et separes de la teva parella de fet, pots reclamar-li una pensió d’aliments per a tu?

11/12/2015

A Catalunya és possible demanar una pensió d’aliments a la teva ex-parella de fet quan es produeix la separació, sempre que la necessitis per atendre adequadament el teu sosteniment, es a dir, que la necessitis per viure.

Ara bé, cal tenir en compte que només la pots demanar si la convivència amb la teva parella ha reduït la teva capacitat d’obtenir ingressos, o si el fet de tenir la custòdia dels fills comuns disminueix la teva capacitat d’obtenir ingressos.

Per tant, es tracta d’una pensió que no es pot reclamar sempre que es produeixi la ruptura d’una parella de fet, sinó que només es pot reclamar quan la parella hagi conviscut o bé hagi tingut un fill en comú, i sempre que la pensió sigui necessària per garantir el sosteniment del membre de la parella que la reclama.

Per últim, cal tenir present que aquesta pensió es pot reclamar encara que l’obligat a pagar-la mori. En aquest cas la reclamació caldrà fer-la abans dels tres mesos des de la defunció sempre que aquesta defunció s’hagi produït abans del termini d’un any des de l’extinció de la parella de fet. Si aquestes condicions es compleixen la pensió l’haurà de pagar els hereus del membre de la parella que s’hagi mort.

Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que si trenques amb la teva parella amb la que has conviscut o amb la que tens fills en comú, consultis ràpidament amb un advocat, ja que ell et traurà de dubtes sobre si pots o no reclamar aquesta pensió d’aliments, i de quina manera pots fer-ho.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación