CAT ESP

El Bloc: Dret de família

RSS

Permís per viatjar a l’estranger amb menors en situacions de divorci o separació

16/10/2015

Sovint hi ha pares i mares divorciats o separats que ens plantegen si poden viatjar a l’estranger amb els seus fills menors d’edat o si han de demanar permís a l’altre progenitor i ho han de tenir per escrit, no fos cas que no els deixessin embarcar el fill a l’aeroport.

Doncs bé tot això depèn del que digui el conveni regulador de divorci o separació, si és que en teniu algun i ha estat ratificat per un jutge.

Si no heu pactat cap conveni regulador, cap problema, podeu viatjar amb el fill i presentar-vos a l’aeroport amb el seu DNI o el passaport del fill.

Per contra, si en el conveni hi ha una clàusula que obliga qualsevol dels progenitors a demanar el consentiment per escrit a l’altra part, l’haureu de demanar, especificar el període que estareu fora i el lloc on anireu. Ara bé, això no vol dir que haureu d’ensenyar aquest document a les autoritats de l’aeroport. És simplement un document que haureu de conservar per demostrar que teniu el consentiment de l’altra progenitor, si decidís posar-vos alguna denúncia. A l’aeroport només us demanaran el document que identifiqui el fill, però no us podran impedir que viatgi amb vosaltres si tots dos teniu els documents en regla, per més que no porteu al damunt l’autorització de l’altre progenitor o no us n’hagi signat cap.

En qualsevol cas, des del Bufet Molina Bosch us recomanem que reguleu en un conveni regulador de separació/divorci aquesta mena de situacions, sobretot si sospiteu que l’altre progenitor viatjarà sovint fora del país amb el vostre fill.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Divorci i ús del domicili que no et pertany

02/10/2015

Què passa amb el domicili familiar en cas de ruptura matrimonial, si l'habitatge on resideix la família és propietat totalment o en part d'un tercer (per exemple, dels sogres, d'un cunyat, d'un arrendador, etc.)? ¿Vull dir, el jutge pot atribuir l'ús del domicili a un dels cònjuges perquè el gaudeixi amb els fills comuns, encara que l'immoble no li pertanyi?

La resposta és forçosament negativa perquè no es pot atorgar a l'ocupant de forma gratuïta més drets dels que té, ni gravar la propietat d'un tercer que no té res a veure amb el matrimoni que s'ha dissolt.

Així doncs, des del Bufet Molina Bosch no recomanem aquesta solució, per més que cregueu que si ho poseu en un conveni regulador de mutu acord que després ratifica el jutge, això serà intocable. Qui sigui el propietari i es trobi en aquesta situació, podrà impugnar-ho i llavors el cònjuge afavorit per aquest ús patirà un perjudici que no havia previst al moment de signar el conveni.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Divorci i hipoteca del pis en comú

24/07/2015

Si heu dicidit separar-vos o divorciar-vos de la vostra parella, podeu signar un conveni regulador en el que establiu que un dels dos es quedarà a viure a l’habitatge comú, del qual en sou propietaris tots dos, amb la condició que l’ocupant pagarà el total de la quota hipotecaria mensual durant tot el temps que hi visqui.

No hi ha cap problema en pactar això, però des del Bufet Molina Bosch us advertim que heu de tenir en compte algunes qüestions importants:

Per més que qui viu a l’habitatge pagui la quota hipotecària sencera durant uns anys, inclús l’IBI i les despeses de comunitat, això no vol dir que aquest augmenti el seu percentatge sobre la propietat. El percentatge romandrà invariable i, per tant, el dia que us vengueu aquest immoble, us repartireu el preu que us en donin en base al que consti al registre de la propietat.

Per altra banda, el pacte que heu signat només té efectes entre vosaltres, o sigui que no afecta al banc. Això és vital, ja que si el que s’ha compromès a pagar la quota hipotecària no ho fa, el banc podrà executar la hipoteca contra els dos propietaris. Per tant, al que no hi viu li tocarà pagar tot el que es degui, si no vol que li embarguin altres béns, i l’únic que podrà fer és reclamar a l’impagador allò que hagi deixat de pagar en base al conveni.

Una solució fàcil per evitar aquest maldecap és vendre el pis en el moment del divorci, que se’l quedi un dels dos o, si un hi posa inconvenients, instar el procediment judicial per obligar l’altre a vendre’l.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación