CAT ESP

El Bloc: El consell de la setmana

RSS

Vull recuperar un habitatge arrendat abans que s’acabi el contracte

22/12/2017
Si has concertat un contracte d’arrendament amb un tercer per un pis de la teva propietat, però necessites recuperar-lo abans que acabi el termini que vàreu pactar perquè hi puguis viure tu, el teu cònjuge (si t’has separat o divorciat), o un fill/a o pare/mare teus,  pots fer-ho sempre i quan hagi transcorregut, com a mínim, el primer any de l’arrendament, ho comuniquis a l’arrendatari i li donis un marge de seixanta dies perquè et retorni l’habitatge.

Cal tenir en compte, però, que quan enviïs la comunicació a l’arrendatari, cal que adjuntis el document que acredita el motiu pel qual vols recuperar el pis; per exemple la sentència que acredita que t’has divorciat.

Un cop rebis les claus de l’immoble, has d’ocupar l’habitatge en un termini màxim de tres mesos (tu o la persona interessada); si no ho fas, l’antic arrendatari podrà exigir tornar a viure a l’habitatge en les mateixes condicions que tenia abans de marxar i per un nou període de tres anys. A més podrà reclamar-te una indemnització per les despeses dels trasllats.

Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que demanis a un advocat que et redacti la comunicació per recuperar l’habitatge, ja que cal que aquesta compleixi amb determinats requisits legals perquè després no pugui ser impugnada.
Vull recuperar un habitatge arrendat abans que s’acabi el contracte Facebook Twitter Linkedin Google +

Estic treballant per una empresa però el meu contracte és amb una ETT

17/11/2017

Algunes grans empreses contracten bona part de la seva plantilla a través de les anomenades ETT. Si ho fan de forma temporal per cobrir necessitats específiques, això és perfectament legal. Ara bé, algunes se n’aprofiten i encadenen varis contractes temporals amb el mateix treballador o inclús formalitzen contractes indefinits a través de les ETT per realitzar les tasques habituals als centres de treball de l’empresa final.

Això provoca, entre d’altres efectes, que els treballadors contractats d’aquesta manera se sotmetin a un conveni col·lectiu diferent del que gaudeixen la resta de treballadors de l’empresa final i, per tant, afavoreix la precarietat de les seves condicions laborals i el salari. Sovint també intenta perjudicar els drets del treballador afectat per un acomiadament.

Si et trobes en una situació com aquesta, des del Bufet Molina Bosch et recomanem que reclamis a l’empresa final que reconegui que la teva relació laboral és amb ella i no pas amb l’ETT i, per tant, formalitzi el contracte laboral directament amb tu i equipari les teves condicions laborals i salari a la resta dels teus companys, o bé a allò que estableix el conveni d’aquesta empresa.

Si l’empresa no ho fa, pots demanar al jutge que t’ho reconegui i estaràs protegit/da durant almenys un any contra un hipotètic acomiadament com a represàlia.

Estic treballant per una empresa però el meu contracte és amb una ETT Facebook Twitter Linkedin Google +

Et poden fer fora en qualsevol moment del pis que has llogat?

03/11/2017

Des de l’any 2013 ha canviat la llei d’arrendaments, de manera que col·loca els arrendataris en una situació més vulnerable enfront dels nous propietaris de l’habitatge llogat. Tant és així, que no n’hi ha prou amb redactar el contracte d’arrendament per escrit, sinó que es reforça l’opció d’inscriure’l al registre de la propietat corresponent per tal d’evitar que un tercer et pugui fer fora de l’habitatge si compra l’immoble a l’arrendador a posteriori. És clar que aquest és un tràmit que fa molt poca gent, ja que això implica que has de demanar que el contracte d’arrendament es formalitzi davant de notari i s’inscrigui al registre i, per tant, se’t disparen els costos de contractació, ja que l’arrendador no els voldrà assumir ni té perquè fer-ho.

Si el contracte d’arrendament és de curta durada, segurament no et caldrà inscriure’l, ja que difícilment es donarà una circumstància d’aquest tipus, o bé al nou propietari no li sortirà a compte iniciar un conflicte judicial contra tu i li convindrà més esperar a que s’acabi el termini del contracte. Ara bé, si el contracte d’arrendament és de llarga durada i, com a arrendatari, estàs molt interessat en mantenir vigent el contracte fins al final, des del Bufet Molina Bosch et recomanem que incloguis una clàusula al contracte per la que es prevegi la inscripció al registre. No cal que l’inscriguis des del primer dia, sinó que ho pots demanar més endavant, quan tinguis clar que realment t’interessa conservar el contracte fins al final.

Et poden fer fora en qualsevol moment del pis que has llogat? Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 84

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación