CAT ESP

El Bloc: El consell de la setmana

RSS

Com pots millorar les condicions de la teva hipoteca?

15/09/2017
Si tens una hipoteca i vols millorar-ne les condicions, una manera de fer-ho és la subrogació hipotecària.

La subrogació hipotecària implica que si has trobat una entitat financera que t’ofereix una hipoteca amb millors condicions que les que tens en aquest moment, pots demanar-ne el canvi.

La sol·licitud de canvi implica que aquesta nova entitat financera haurà de comunicar al banc amb el que ja tens la hipoteca, que si en quinze dies no presenta una oferta que iguali o millori les condicions de la hipoteca que t’estan oferint, podrà pagar tot el que es deu i passar a ser a partir d’aquell moment la teva nova entitat financera hipotecant.

Des del Bufet Molina Bosch creiem que és una opció molt recomanable ja que amb aquest canvi, pots obtenir una millora en les condicions del teu préstec sense necessitat de cancel·lar-lo i formalitzar-ne un de nou. A més a més, et pots beneficiar d'una modificació en les condicions de l'operació i del termini d'amortització sense haver de pagar impostos, tot i que sí que hauràs d'abonar unes despeses mínimes que la subrogació porta implícites: notari, gestoria, registre, i una comissió de subrogació que actualment no pot superar el 0,5%.
Com pots millorar les condicions de la teva hipoteca? Facebook Twitter Linkedin Google +

Quan pots rebaixar la pensió d’aliments?

08/09/2017
Si estàs pagant una pensió d’aliments pels teus fills perquè en el seu dia vas arribar a un acord o així ho va establir el jutge, no pensis que l’import de la pensió és inamovible. Es pot modificar si varien determinades circumstàncies. Ara bé, cal que tinguis en compte el següent:

En primer lloc, cal que tinguis menys ingressos o bé que l’altre progenitor hagi augmentat els seus propis, de forma substancial. Aleshores podràs demanar que et rebaixin l’import de la pensió. Ara bé, això només t’ho acceptaran si aquesta modificació de la capacitat econòmica de l’un o de l’altre és duradora. Per tant, no n’hi ha prou amb què t’hagin acomiadat i estiguis cobrant l’atur, sinó que has de poder acreditar que no estàs en disposició de reincoporar-te al mercat laboral a curt termini o aconseguir que et paguin un salari similar al que tenies fins ara.

També pots demanar deixar de pagar la pensió si algun dels teus fills treballa i cobra un salari, encara que no hagi arribat a l’edat que s’havia fixat com a límit per pagar-li la pensió.

En qualsevol dels casos, la decisió de rebaixar la pensió o de suprimir-la no la pots adoptar unilateralment, sinó que has de posar en marxa un procediment judicial de modificació de mesures, ja sigui de mutu acord o contenciós, i la rebaixa o supressió només serà efectiva a partir de que tinguis una sentència ferma, i no pas des que poses la demanda. Això és important que ho tinguis en compte perquè un procediment contenciós dura uns quants mesos.
Quan pots rebaixar la pensió d’aliments? Facebook Twitter Linkedin Google +

Delicte contra la Hisenda Pública

21/07/2017

Per cometre un delicte contra la Hisenda Pública, ja sigui estatal, autonòmica, local, etc., cal que deixis de pagar els tributs (impostos, taxes, contribucions, etc.) que et pertoquen, que deixis d’ingressar quantitats retingudes o que s’haguessin de retenir, en una quantia superior als 120.000,00 €. També el pots cometre si obtens indegudament devolucions o beneficis fiscals (bonificacions, reduccions, deduccions, desgravacions o exempcions).

El delicte contra la Hisenda Pública està castigat amb penes de presó d’un a cinc anys i amb una multa que pot anar des del total de la quantitat defraudada fins a un màxim de sis vegades aquesta quantitat.

Cal tenir clar doncs, que es produeix la defraudació quan, per exemple, voluntàriament causes un dany a l’administració a l’hora de liquidar els impostos, o declares dades inexactes, o les amagues, o simplement no realitzes les declaracions tributàries obligatòries, causant un dany patrimonial a l’administració.

Per tant, si en algun moment reps una devolució d’Hisenda que saps que no et pertoca, des del Bufet Molina Bosch et recomanem que ho comuniquis el més aviat possible, per tal d’evitar que t’acusin d’algun tipus de delicte fiscal.

Delicte contra la Hisenda Pública Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 84

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación