CAT ESP

El Bloc: El consell de la setmana

RSS

Problemàtica amb els expedients de nacionalitat espanyola

23/06/2017

Recentment s’ha aprovat una nova normativa en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola que obliga a resoldre els expedients en menys d’un any, gràcies a l’ús en el procés de les noves tecnologies. El problema és que els expedients de nacionalitat iniciats el 2015 i 2016, abans de la nova normativa, estan molt més endarrerits que els del 2016 iniciats en base a la nova normativa, ja que aquests últims es tramiten en gran part per via telemàtica.

Així doncs, en el moment en què la plataforma de tràmits de nacionalitat estigui definitivament completada, els expedients iniciats el 2016 per via telemàtica poden ser els primers que es tramitin i resolguin.

El problema no és senzill de solucionar; per un costat els estrangers que heu sol·licitat la nacionalitat el 2015 esteu en el dret que els vostres expedients siguin tramitats de forma preferent a qualsevol presentat amb posterioritat, però per l’altra els nous expedients telemàtics s’han de resoldre per llei en menys termini i, de fet, es pot fer.

En quin ordre es resoldran i quan? Des del Bufet Molina Bosch esperem poder donar-vos una resposta concreta ben aviat.

Problemàtica amb els expedients de nacionalitat espanyola Facebook Twitter Linkedin Google +

Els centres de bronzejat

16/06/2017

Els centres de bronzejat artificial són establiments comercials ens els quals els consumidors poden utilitzar dispositius d’emissió de raigs ultraviolats per enfosquir la pell. Aquests mateixos dispositius, però, es poden trobar a centres d’estètica, perruqueries, gimnasos, etc.

El personal que s’encarregui de l’activitat ha de tenir la formació sanitària corresponent, i els centres han de disposar de cartells visibles al públic on informin no només de les obligacions de protecció que cal seguir, com ara l’ús d’ulleres de protecció, sinó també les prohibicions i advertiments de seguretat que cal tenir en compte.

Aquesta informació també l’han de facilitar a tots els consumidors mitjançant fulletons informatius.

Els establiments estan obligats a portar un llibre de manteniment dels dispositius d’emissió de raigs ultraviolats  i a sotmetre’ls a una revisió periòdica anual. La realització de la revisió i l’estat correcte del dispositiu cal que constin amb una etiqueta visible a l’aparell de color groc (la de color vermell indica que la màquina és fora de servei).

 

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que abans d’utilitzar aquests dispositius comprovis que el centre segueix totes les mesures de seguretat adequades i que efectivament consti l’etiqueta groga corresponent i en vigor.

Els centres de bronzejat Facebook Twitter Linkedin Google +

El Tribunal Constitucional declara nul·la l’amnistia fiscal

09/06/2017

El Tribunal Constitucional ha declarat nul·la l’amnistia fiscal que va permetre regularitzar la situació tributària de les persones físiques i jurídiques que no havien declarat a la hisenda pública tos els seus ingressos.

 

En concret, el Tribunal entén que l’amnistia ha afectat l’essència del deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques reconegut a la Constitució espanyola, atès que altera substancialment la manera de repartir la càrrega tributària que hem de suportar tots els contribuents segons els criteris de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat.

 

Des del Bufet Molina Bosch, però, volem remarcar que aquesta decisió no comporta cap efecte per a aquells contribuents que hagin fet en el seu moment la regularització d’acord amb l’amnistia fiscal, atès que el Tribunal Constitucional així ho ha establert.

El Tribunal Constitucional declara nul·la l’amnistia fiscal Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 84

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación