CAT ESP

El Bloc: El consell de la setmana

RSS

Què he de fer si, per error, m’ingressen diners en el meu compte bancari?

13/01/2017

Si un dia t’adones que, per error, el banc o qualsevol persona t’ha fet un ingrés o una transferència al teu compte bancari, sense que existeixi cap raó per rebre aquesta quantitat, des del Bufet Molina Bosch et recomanem que comuniquis al teu banc que aquests diners no són teus i, per tant, que els retornin al seu legítim propietari.

Et recomanem això perquè, si no ho fas, pots incórrer en un delicte d’apropiació indeguda castigat amb una pena de tres a sis mesos de multa, si la quantitat de diners ingressada supera els 400,00 €, o en un delicte lleu castigat amb una pena de multa d’un a dos mesos, si la quantitat és inferior als 400,00 €.

Igualment, si et trobes una quantitat de diners a qualsevol lloc, cal que ho comuniquis a l’autoritat ja que, encara que et sembli que ningú no ho pot saber, podria molt ben ser que aquells bitllets estiguessin marcats i et poguessin seguir el rastre a mesura que te’ls gastessis, de manera que encara seria més evident que no has tingut cap voluntat de tornar-los.

Però si el que trobes és alguna cosa que té valor artístic, històric, cultural o científic, encara que ho hagis desenterrat en un solar, si no ho entregues i t’enxampen, la pena prevista és de presó, d’entre sis mesos i dos anys.

Tot i així, si decideixes no retornar-ho, que sàpigues que el delicte lleu prescriurà al cap d’un any i la resta al cap de cinc anys des que et van ingressar els diners o te’ls vas trobar.

Què he de fer si, per error, m’ingressen diners en el meu compte bancari? Facebook Twitter Linkedin Google +

Puc penjar fotografies dels meus fills a les xarxes socials?

30/12/2016
La resposta és sí, sempre que comptis amb el consentiment de l’altre progenitor. Es a dir, per penjar una fotografia dels teus fills a Internet és necessari que ambdós progenitors hi estigueu d’acord.

La publicació de fotografies dels fills a Internet és una qüestió que pertany a la potestat parental i no pas a la guarda i custòdia. D’aquesta manera, encara que ambdós progenitors estigueu separats o divorciats i encara que un de vosaltres tingui atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva, haureu de convenir conjuntament si publiqueu o no fotografies dels vostres fills, mentre tots dos progenitors mantingueu la responsabilitat parental respecte dels fills comuns.

Una bona manera de prevenir malentesos quan els pares estigueu separats o divorciats es fer constar al conveni regulador si un dels progenitors pot penjar una fotografia encara que no compti amb el consentiment de l’altre i, en cas afirmatiu, quin o quins tipus de fotografies es poden penjar.

Des del Bufet Molina Bosch creiem que així podeu evitar malentesos, sobretot si un dels dos té per costum publicar moltes fotografies a les xarxes i, l’altre, en canvi, no n’és gens partidari.
Puc penjar fotografies dels meus fills a les xarxes socials? Facebook Twitter Linkedin Google +

Puc reclamar tots els diners de la clàusula sòl?

23/12/2016
Ja vàrem explicar que la clàusula sòl provoca que si l’interès de referència de la teva hipoteca (sovint l’Euribor) baixa per sota del límit establert per la clàusula sòl, enlloc d’aplicar-te l’interès variable t’aplicaran el que fixa la clàusula sòl.

Fins ara quan s’ha fet una reclamació judicial els jutjats han establert que el retorn dels diners cobrats de més per aquesta clàusula només s’havien de retornar a partir del 9 de maig de 2013, que és la data en que el Tribunal Suprem va establir que la clàusula sòl és una clàusula abusiva.

Doncs bé, recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha establert que la limitació del retorn dels diners cobrats de més a partir del 9 de maig de 2013 no és correcte, i que les entitats financeres han de retornar tots els imports cobrats de més sense que es pugui establir cap limitació temporal.

Això implica que tant si has arribat a un acord amb el banc perquè et retornin els diners a partir del 9 de maig de 2013, com si has reclamat judicialment només a partir d’aquesta data, o com si encara no has reclamat res, ara podràs demanar a l’entitat financera que et pagui tots els diners cobrats per l’aplicació de la clàusula sòl des del dia en que vas signar la hipoteca davant del notari.

Pensa que si reclames les despeses de constitució de la hipoteca a més del retorn dels diners pagats per la clàusula sòl, tal i com ja vàrem explicar la setmana passada, la reclamació contra el banc encara et sortirà més a compte. Consulta’ns com fer-ho. Et podem ajudar.
Puc reclamar tots els diners de la clàusula sòl? Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 84

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación