CAT ESP

El Bloc:

RSS

Una alternativa per accedir a l’habitatge

14/10/2016

Les figures més arxiconegudes per accedir a un habitatge són la compravenda i el lloguer. Ara bé, des de l’any passat tenim una nova figura a Catalunya híbrida de les dues anteriors. Es tracta de la compravenda temporal.

Diem que és un híbrid perquè es tracta d’una vertadera compra i, per tant, esdevens propietari ple de l’immoble, però per altra banda neix des de l’inici amb un termini final i quan aquest arriba, el dret de propietat retorna al propietari que havia venut.

El funcionament és el mateix que una compravenda normal, és a dir, pagues un preu i et converteixes en propietari, amb dret a hipotecar l’immoble, llogar-lo i quedar-te els lloguers, però sempre mantenint el límit temporal que hagis pactat quan compres, que ha de ser de mínim deu anys i màxim noranta-nou.

A criteri del Bufet Molina Bosch, aquest pot ser un bon instrument per afavorir l’accés a l’habitatge, ja que el preu de compra òbviament serà inferior, serà més fàcil accedir a la hipoteca, permetrà posar al mercat més habitatges que actualment estan buits, etc. Per altra banda, els propietaris venedors d’aquests habitatges temporals podran disposar de certa liquiditat immediata però sense haver de renunciar a recuperar la plena propietat d’allò que transmeten avui.

Per tant, t’animo a que coneguis aquesta figura i ens preguntis els avantatges que et pot oferir de cara a adquirir un habitatge.

Una alternativa per accedir a l’habitatge Facebook Twitter Linkedin Google +

Tens dret a que t’indemnitzin quan s’acaba el teu contracte laboral temporal?

07/10/2016

Aquesta última setmana ha estat en boca de tothom aquest tema arran d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, vinculant a l’estat espanyol. Aprofitem, doncs, per mirar d’aclarir què poden exigir els treballadors temporals quan se’ls acaba el contracte.

Si tens un contracte temporal per obra i servei o bé per circumstàncies del mercat (acumulació de feina puntual), quan s’acaba l’obra o servei o bé arriba la data que s’havia posat de termini, el contracte s’extingeix, si no és que te’l prorroguen. Si s’extingeix, aleshores l’empresari t’ha de pagar obligatòriament una indemnització per finalització de contracte. Així doncs, l’empresari t’ha de liquidar la indemnització sí o sí, per més que et digui que és un acomiadament procedent.

Ara mateix la indemnització d’aquests contractes és de dotze dies per any treballat o la part proporcional. En canvi, per als interins, quan se’ls acaba el contracte se’ls ha de pagar vint dies per any treballat. És de suposar, doncs, que als altres treballadors temporals els equipararan l’import de la indemnització a la dels interins.

Des del Bufet Molina Bosch us mantindrem al corrent de les novetats que vagin sorgint en relació amb aquest assumpte que afecta a tantes empreses i treballadors a l’estat espanyol.

Tens dret a que t’indemnitzin quan s’acaba el teu contracte laboral temporal? Facebook Twitter Linkedin Google +

Poden atorgar un testament els sords, els muts o els cecs?

30/09/2016

El post d’avui va adreçat a un col·lectiu molt concret, però no per això menys important. Al contrari, no ens en podem oblidar perquè òbviament els discapacitats sensorials tenen la mateixa necessitat que la resta de persones sense aquesta mena de disfuncions.

Una persona cega no està impedida per signar un testament que no ha pogut llegir per sí sola. Només cal que es presenti a la notaria amb dos testimonis de la seva confiança i podrà demanar que un d’ells li llegeixi el testament, per més que prèviament ho hagi fet també el notari.

Les persones sordes, mudes i les sord-mudes no poden escoltar el que els llegeix el notari, però ho poden llegir per sí sols i assistir-hi amb algú que domini el sistema de comunicació per signes per tal que demani aclariments al notari, si s’escau.

Pel que fa a aquelles persones que no poden signar pel motiu que sigui, si han comprès el text del testament que se’ls ha llegit, poden donar el seu vist i plau amb la seva emprempta digital, que haurà d’estampar a l’escriptura.

Per tant, tot i les dificultats que podeu patir les persones que us trobeu en alguna d’aquestes situacions, el Bufet Molina Bosch us anima a que no deixeu de formular el vostre testament ja que qualsevol entrebanc es pot saltar.

Poden atorgar un testament els sords, els muts o els cecs? Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 91

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación