CAT ESP

Acomiadament i contracte temporal

18/09/2015

Un recurs molt utilitzat per algunes empreses amb diversos treballadors per compte aliena és el de realitzar contractes temporals successius amb la mateixa persona i per al mateix lloc de treball o similar. Per a això s'utilitzen diferents mètodes, com el d'encadenar contractes temporals, enviar el treballador a l'atur durant unes setmanes i tornar a contractar-lo per eliminar la seva antiguitat, contractar-los amb diferents empreses del mateix grup, etc.

Aquestes tècniques són ben conegudes però no són sempre eficaces si el treballador impugna l’acomiadament o l’extinció del contracte. Encara que no es renovi un contracte, si la relació no tenia realment naturalesa temporal, el treballador pot impugnar l'extinció, reclamar com un acomiadament improcedent i demanar que se li reconegui l’antiguitat real.

Per cert, alguns jutjats ja estan admetent que no es consideri que hi ha hagut una interrupció del vincle empresarial amb el treballador per més que hagin passat més de vint dies hàbils des de l'últim contracte i el treballador no ho hagi impugnat durant aquest període.

Per tant, si ets empresari i utilitzes aquestes tècniques, no donis per fet que això t’estalviarà haver d'indemnitzar al treballador quan vulguis extingir la relació. I si ets treballador en una d'aquestes situacions, informa't al Bufet Molina Bosch de si realment pots impugnar l'acomiadament, encara que et sembli que has d'acceptar la finalització del teu contracte temporal.

Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación