CAT ESP

Els maltractaments contra el cònjuge o la parella

25/09/2015

El Codi penal estableix que maltractar al cònjuge o a la parella és un delicte específic, encara que no estiguin convivint. Això vol dir que es castiga per aquest delicte a aquelles persones que agredeixin a l’altre membre de la parella i li causin una lesió de menor gravetat. Se’l castigarà inclús encara que no li causi cap lesió, i també si la violència contra la parella és de caràcter psicològic.

Però què és una lesió de menor gravetat? Doncs és aquella que per curar-la només es necessita una primera assistència mèdica. Així doncs, en queden excloses totes aquelles lesions que, a més de la primera assistència mèdica també precisen un tractament mèdic.

Per tant, aquest delicte es pot aplicar a totes aquelles persones que agredeixen, que insulten i menyspreen, que duguin a terme qualsevol acte que pugui causar temor o control o, en definitiva, que pugui causar un perjudici psicològic o físic de caràcter lleu a l’altre membre de la parella o cònjuge. Quan parlem de parella ens referim òbviament de relacions heterosexuals i homosexuals, sigui qui sigui qui agredeixi o menyspreï.

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que no deixeu mai de denunciar aquestes conductes i que ho feu a temps, abans no passi cap desgràcia major.

Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación