CAT ESP

Vull recuperar un habitatge arrendat abans que s’acabi el contracte

22/12/2017
Si has concertat un contracte d’arrendament amb un tercer per un pis de la teva propietat, però necessites recuperar-lo abans que acabi el termini que vàreu pactar perquè hi puguis viure tu, el teu cònjuge (si t’has separat o divorciat), o un fill/a o pare/mare teus,  pots fer-ho sempre i quan hagi transcorregut, com a mínim, el primer any de l’arrendament, ho comuniquis a l’arrendatari i li donis un marge de seixanta dies perquè et retorni l’habitatge.

Cal tenir en compte, però, que quan enviïs la comunicació a l’arrendatari, cal que adjuntis el document que acredita el motiu pel qual vols recuperar el pis; per exemple la sentència que acredita que t’has divorciat.

Un cop rebis les claus de l’immoble, has d’ocupar l’habitatge en un termini màxim de tres mesos (tu o la persona interessada); si no ho fas, l’antic arrendatari podrà exigir tornar a viure a l’habitatge en les mateixes condicions que tenia abans de marxar i per un nou període de tres anys. A més podrà reclamar-te una indemnització per les despeses dels trasllats.

Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que demanis a un advocat que et redacti la comunicació per recuperar l’habitatge, ja que cal que aquesta compleixi amb determinats requisits legals perquè després no pugui ser impugnada.
Vull recuperar un habitatge arrendat abans que s’acabi el contracte
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación