CAT ESP

Formalitats de l'acomiadament laboral

22/06/2012
Últimament hem rebut peticions d'alguns usuaris d'aquest servei perquè els informem sobre les vicissituds dels acomiadaments laborals, que malauradament estan augmentant des de la darrera reforma laboral.
El primer que heu de tenir en compte és que us entreguin la carta d'acomiadament i el full amb el càlcul de la finiquitança.
Pel que fa a la carta d'acomiadament, hi ha de constar la data que deixareu de prestar els vostres serveis i la data d'entrega de la carta (feu rectificar-la si cal) i els motius pels quals us acomiaden. Els motius són dos: disciplinaris (baix rendiment, transgressió de la bona fe en el lloc de treball, acumulació de sancions, etc), o per causes objectives (disminució constant de la facturació a l'empresa, pèrdues acumulades, reorganització dels recursos disponible, etc.). Si us acomiaden en període de prova, no cal que us donin cap motiu, però igualment us han de pagar el que us pertoca.
Pel que fa al càlcul de la finiquitança, heu de comprovar que hi surtin les següents partides: el salari dels dies treballats durant l'últim mes, l'import dels dies de vacances que heu generat i que no heu disfrutat, la part proporcional de totes les pagues extres a què tingueu dret, sempre i quan no us les hagin anat pagant de forma prorratejada amb la nòmina mensual, i l'import de la indemnització. En el cas dels acomiadaments objectius, també hi ha de constar el salari de 15 dies de preavís, si no us avisen amb 15 dies d'antelació a la finalització del contracte.
L'import de la indemnització varia en funció del tipus de contracte, de la data d'inici de la relació laboral i de la causa d'acomiadament.
Si voleu demanar la prestació d'atur, indiqueu-ho a l'empresa i ella enviarà al SEPE (abans INEM) el certificat d'empresa per via telemàtica. Teniu 15 dies per presentar-vos a les oficines del SEPE per demanar la prestació. Superat aquest termini, també podeu demanar la prestació però perdreu l'import dels dies de prestació des de l'acomiadament fins a la sol·licitud.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación