CAT ESP

Estimació íntegra contra la Subdelegació del Govern

15/11/2016

Estimació íntegra contra la Subdelegació del GovernEl Bufet Molina Bosch ha aconseguit l’estimació íntegra d’un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Subdelegació del Govern d’expulsar un ciutadà marroquí, el qual estava en tràmits d’obtenir l’asil i ja tenia concedida l’anomenada carta roja, que acredita la condició de sol·licitant de protecció internacional.

Aquest ciutadà marroquí havia sol·licitat l'asil perquè al seu país d'origen l'havien intentat matar al haver-se negat a formar part d'Estat Islàmic.

La Subdelegació del Govern havia ignorat completament la protecció que atorguen els tractats internacionals com la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, feta a Ginebra el 28 de juliol de 1951 o com el Protocol sobre l'Estatut dels Refugiats, fet a Nova York el 31 de gener de 1967 o, inclús, la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, que estableix a l’article 19 que un cop presentada la sol·licitud d’asil la persona estrangera no podrà ser objecte de retorn, devolució o expulsió fins que es resolgui sobre si la sol·licitud ha de ser admesa a tràmit o no.

Per aquest motiu el Jutge considera que és incomprensible com a pesar de tot això, la Subdelegació del Govern ha continuat endavant amb la seva decisió d’expulsar el nostre client. Per això el Jutge decideix imposar-li les costes.


CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación