CAT ESP

El Bloc: Dret laboral

RSS

Quan es comencen a gaudir els dies de permís laboral?

11/05/2018

Com ja deus saber, si estàs treballant per compte aliena i et cases o bé tens un fill, es mor un familiar teu directe o en d’altres situacions que prevegi el teu conveni col·lectiu de treball, tens dret a sol·licitar un permís retribuït, la durada del qual varia en funció de la causa que el motiva i el que digui el conveni.

Ara bé, el que potser ja no tens tan clar és què passa si el fet que motiva la petició del permís es produeix en dia no laborable. Per exemple, si el teu fill neix el dissabte al matí. Es presumeix que consumeixes els dies de descans en dissabte i diumenge i, per tant, t’has de reincorporar el dilluns a la feina?

Doncs bé, segons la jurisprudència més recent, això no s’ha de fer així. Si el motiu pel qual tens dret a demanar un permís es produeix en un dels teus dies de descans, no començaràs a gastar els dies de permís fins el primer dia laborable. Ara bé, els dies no laborables que quedin enmig del permís, aquests es compten igualment com a dies de permís. Per tant, si et cases el dissabte i tens dret a 15 dies de permís retribuït, partint del fet que tampoc treballes en diumenge, començaries a comptar els dies de permís el primer dilluns però el cap de setmana següent i tots els festius pel mig que hi pogués haver es comptarien com a dies de permís.

En canvi, això no passa si et cases mentre estàs gaudint de les teves vacances o mentre estàs de baixa. En aquests casos t’hauràs de reincorporar a la feina quan se t’acabi el període de vacances o quan et donin l’alta mèdica.

Quan es comencen a gaudir els dies de permís laboral? Facebook Twitter Linkedin Google +

Estic treballant per una empresa però el meu contracte és amb una ETT

17/11/2017

Algunes grans empreses contracten bona part de la seva plantilla a través de les anomenades ETT. Si ho fan de forma temporal per cobrir necessitats específiques, això és perfectament legal. Ara bé, algunes se n’aprofiten i encadenen varis contractes temporals amb el mateix treballador o inclús formalitzen contractes indefinits a través de les ETT per realitzar les tasques habituals als centres de treball de l’empresa final.

Això provoca, entre d’altres efectes, que els treballadors contractats d’aquesta manera se sotmetin a un conveni col·lectiu diferent del que gaudeixen la resta de treballadors de l’empresa final i, per tant, afavoreix la precarietat de les seves condicions laborals i el salari. Sovint també intenta perjudicar els drets del treballador afectat per un acomiadament.

Si et trobes en una situació com aquesta, des del Bufet Molina Bosch et recomanem que reclamis a l’empresa final que reconegui que la teva relació laboral és amb ella i no pas amb l’ETT i, per tant, formalitzi el contracte laboral directament amb tu i equipari les teves condicions laborals i salari a la resta dels teus companys, o bé a allò que estableix el conveni d’aquesta empresa.

Si l’empresa no ho fa, pots demanar al jutge que t’ho reconegui i estaràs protegit/da durant almenys un any contra un hipotètic acomiadament com a represàlia.

Estic treballant per una empresa però el meu contracte és amb una ETT Facebook Twitter Linkedin Google +

L’acomiadament dels alts directius

02/06/2017

Si has de començar a treballar com a directiu en una empresa, tens més llibertat per negociar el teu contracte que no pas la gent que treballa en condicions ordinàries i, per tant, més força per fixar condicions que et siguin més beneficioses.

En aquest sentit, convé tenir molt present com es tancarà la teva relació amb l’empresa en un futur, si és el cas. Pensa que els contractes d’alta direció es regeixen per una normativa específica, que permet que l’empresa et pugui acomiadar unilateralment sense haver de justificar-ho. Això sí, la sortida ha de ser indemnitzada, però només amb set dies per any treballat, i amb un preavís de tres mesos pagats.

El problema està en què sovint en aquests contractes es pacten clàusules per les quals el treballador es compromet a no treballar per a la competència o a no fer-la directament, un cop abandona l’empresa i durant un termini concret. Així doncs, si no tens present aquest punt des d’un bon inici, et pot posar en una situació delicada.

Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que tinguis la previsió d’incloure alguna clàusula per la qual milloris la teva futura indemnització, en contraprestació de les prohibicions de concurrència. Ho pots fer amb un increment dels dies per any treballat en el càlcul de la indemnització, o bé amb una disminució del període de no concurrència en funció de la teva antiguitat a l’empresa.

L’acomiadament dels alts directius Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación